กัญชาใช้เพื่อการแพทย์และการวิจัยได้

ประเทศไทยกำลังเดินไปใกล้กัญชาทางการแพทย์มากขึ้นเนื่องจากการเรียกเก็บเงินในประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นเรื่องสำคัญในกระบวนการออกกฎหมายแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อนุมัติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยคะแนนเสียง 145 คะแนนเพื่อให้สามารถใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และการวิจัยได้ ไม่มีใครเข้าร่วมเซสชัน NLA คัดค้านการเรียกเก็บเงิน

และมีเพียงหนึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรงดออกเสียง นายสมชายวังจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กล่าวต่อว่า เราเชื่อว่าพรรคพลังประชาชนจะใช้เวลา 60 วันในการพิจารณาร่างนี้ ในช่วงเวลานี้เขาคาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดแยกปัญหาเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับกัญชาหลังจากที่องค์กรภาครัฐหลายแห่งแสดงความกังวลว่าการยื่นขอรับสิทธิบัตรทั้งหมดที่ยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญามาจากชาวต่างชาติ ถ้าเป็นจริงแล้วเมื่อกัญชาทางการแพทย์เป็น legalized บริษัท ต่างประเทศอาจผูกขาดตลาด