การเชื่อมโยงระหว่างปริมาณอนุภาค

ในจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย 950 คนถูกรีบวิ่งไปที่แผนกฉุกเฉินระหว่างโรงพยาบาลเชียงดาวระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายนในปี 2016 และ 2017 เนื่องจากจังหวัดเกิดวิกฤตหมอกควัน ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยภาวะถุงลมโป่งพอง, โรคหัวใจขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมองและโรคปอดอักเสบ ในกลุ่มนั้น 68 คนเสียชีวิต อีก 477 คนเสียชีวิตในช่วงเวลาเดียวกัน

เราไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเขาเสียชีวิตจากมลภาวะ แต่สถิติแสดงให้เห็นว่าเมื่อปริมาณ PM2.5 เพิ่มขึ้น 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.15″ ศาสตราจารย์ไชยพลโพธิรัตน์หัวหน้าภาควิชากล่าว อายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chaicharn กล่าวว่าการศึกษาของเขายังพบว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างปริมาณอนุภาค PM2.5 และ PM10 ที่เพิ่มสูงขึ้นและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล PM10 หมายถึงอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมโครเมตร