ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณสารอาหารเซลล์ การเจริญเติบโตและความตายของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงระดับของ microRNAs ที่เฉพาะเจาะจงสามารถทำลายเส้นทางชีวภาพทั้งหมดได้เช่นเดียวกับส่วนที่เข้าใจผิดของวงดนตรีอาจทำให้คะแนนไม่สมบูรณ์ กำหนดเป้าหมายหลายยีนและมีผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการของเซลล์และการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบไดนามิก

ผู้ที่ดีในการวิเคราะห์ชนิดและระดับของ microRNA เนื่องจาก PLGGs ทางพันธุกรรมมีความเสถียรเมื่อเทียบกับเนื้องอกอื่น ๆ ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นเขากล่าวเพื่อระบุความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับการบำบัด สำหรับการศึกษาครั้งใหม่นี้นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลย่อยย่อย microRNA ก่อนหน้านี้ในสองงานวิจัย พวกเขาตรวจหาเนื้องอกจากผู้ป่วย 125 รายที่มี gliomas ระดับต่ำสำหรับระดับของ microRNA ที่เฉพาะเจาะจงเรียกว่า miR-125b โดยใช้เทคนิค Chromogenic in situ hybridization (CISH) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กับเนื้อเยื่อที่ผ่านการประมวลผลเป็นประจำในพยาธิวิทยาและช่วยในการบ่งชี้เฉพาะ microRNAs ในเซลล์ที่น่าสนใจ ระดับของ microRNA นี้ลดลงใน 43 astrocytomas pilocytic (ชนิดย่อยที่พบมากที่สุดของ PLGG) เมื่อเทียบกับ astrocytomas แพร่กระจาย 24 และเนื้อเยื่อสมองปกติ