ฝุ่น PM 2.5 กลับมาแล้วกรุงเทพฯ-โคราช ค่าเกินเป็นสีแดงเชียงใหม่ใกล้วิกฤติ

รายงานคุณภาพอากาศเปิดเผยว่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหลายจุดในกรุงเทพมหานคร วันนี้เกินมาตรฐานและอยู่ในระดับสีแดงหนึ่งในนั้นคือค่าจากเครื่องวัดอากาศใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่อยู่ที่ระดับ 151 ขณะเดียวกันค่า PM 2.5 ที่แฟลตดินแดงซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครก็อยู่ที่ 151 เช่นกัน หากระดับดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ระดับสีแดง

หรือ 151-200 หมายความว่าคุณภาพอากาศไม่ดีต่อสุขภาพของคนทั่วไปแล้ว นอกจากกรุงเทพมหานคร เครื่องวัดค่าฝุ่นละอองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ก็วัดค่าได้ในระดับสีแดงเช่นกัน โดยมีค่าสูงถึงระดับ 152 ส่วนจังหวัดขนาดใหญ่แห่งอื่นๆ อย่างเช่น เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM 2.5 ก็สูงเช่นกัน อย่างเช่นที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่ ที่อยู่ในระดับ 135 หรือสีส้ม เมื่อเวลา 11.00 น. ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพของผู้ที่ไวต่อฝุ่น อย่างเช่น ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ สอดคล้องกับที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ ที่วัดได้ระดับ 138