มองหาวิธีรับน้ำมันกัญชาโดยไม่ต้องปลูกพืช

เป้าหมายระยะกลางและระยะยาว หากการศึกษาของเราให้ผลลัพธ์ที่ดีเราอาจสามารถลงทะเบียนสิ่งที่เราพัฒนาเป็นยาแผนโบราณใหม่ได้ รุ่งเพชรกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะต่างๆที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะร่วมกันพัฒนากัญชาที่แตกต่างกันสำหรับสารสกัด เรากำลังมองหาวิธีรับน้ำมันกัญชาโดยไม่ต้องปลูกพืช การศึกษาจะครอบคลุมความปลอดภัยของการใช้สารสกัด

รวมถึงผลข้างเคียงของยากัญชาด้วย เมื่อต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกกฎหมายกัญชาทางการแพทย์ที่อ้างถึงการวิจัยชี้ให้เห็นว่ากัญชาสามารถเป็นประโยชน์ในการรักษาเงื่อนไขบางอย่าง นายอาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าสถาบันของเขาทำการวิจัยกัญชามาตลอดสามปีที่ผ่านมา เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจัดหามาได้มูลค่าเกือบ 40 ล้านบาท ดร. Tares Krassanairawong เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่ามหาวิทยาลัยรังสิตกำลังอยู่ระหว่างการขออนุญาตปลูกกัญชาและผลิตกัญชาทางการแพทย์