รากเหง้าอันลึกซึ้งของลัทธิขงจื้อ

หากคุณกำลังมองหาการดื่มด่ำกับอดีตของเกาหลีอย่างแท้จริงคุณจะต้องไปที่: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังคยองบกกุงรวมถึงวัตถุโบราณมากกว่า 98,000 ชิ้นและระบุว่าเป็น “พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเพียงแห่งเดียวที่อุทิศให้กับประวัติศาสตร์ของชีวิตแบบดั้งเดิม” พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยห้องโถงนิทรรศการหลักสามแห่ง

ที่แรกก็คือ “ประวัติศาสตร์ของคนเกาหลี” ซึ่งมีเนื้อหาของชีวิตประจำวันในประเทศเกาหลีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึง 1910ห้องจัดแสดงที่สองมีชื่อว่า “The Korean Way of Life” ขณะที่คุณเดินผ่านการจัดแสดงนี้คุณจะรู้สึกได้ถึงความเป็นชาวบ้านเกาหลีในสมัยโบราณ ห้องโถงนิทรรศการที่สามเรียกว่า “วงจรชีวิตของเกาหลี” ห้องโถงนี้แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าอันลึกซึ้งของลัทธิขงจื้อในวัฒนธรรมเกาหลีและวิธีอุดมการณ์นี้ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีของวัฒนธรรมส่วนใหญ่ซึ่งหลายคนได้เข้าสุหนัตตลอดชั่วอายุคนและยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมเกาหลีในปัจจุบัน