วิธีเลือก ของเล่นเด็ก พัฒนาไอคิวด้านคิดคำนวณของเด็กวัย 4 ขวบ

วิธีเลือก ของเล่นเด็ก พัฒนาไอคิวด้านคิดคำนวณของเด็กวัย 4 ขวบ เด็กกับของเล่นเป็นของคู่กัน เพราะนอกจากของเล่นจะช่วยเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆแล้ว ยังเป็นเครื่องมือช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ผ่อนแรงในการเลี้ยงดู ทำให้เด็กสนุกเพลิดเพลินโดยไม่ร้องงอแงรบกวนพ่อแม่ การเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับช่วงวัยมีหลายวิธี วันนี้เรามีวิธีเลือกของเล่นพัฒนาไอคิวด้านคิดคำนวณของเด็กวัย 4 ขวบมาแนะนำ

ของเล่นพัฒนาไอคิวของเด็กวัย 4 ขวบ
ไอคิว (IQ) หรือ Intelligence Quotient คือ ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา เป็นความสามารถด้านความคิด การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคำนวณ สำหรับเด็กวัย 4 ขวบจะมีความฉลาดหรือความสามารถทางเชาวน์ปัญหามากน้อยเพียงใด ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดก็คือพันธุกรรม แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าผลการวัดระดับไอคิวของเด็ก ก็คือการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยของเล่นพัฒนาไอคิวให้เหมาะสมกับระดับความสามารถและช่วงอายุของเด็ก

ของเล่นถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งอารมณ์ สังคม การรับรู้ และของเล่นยังช่วยสร้างไอคิวหากคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกของเล่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัยของลูก สำหรับของเล่นช่วยสร้างไอคิวด้านคิดคำนวณของเด็กวัย 4 ขวบ ได้แก่

 1. ซิ๊กซอว์ หรือตัวต่อรูปภาพ
  การให้เด็กได้เล่นซิกซอว์ ถือเป็นการฝึกสมองด้านการคิดวิเคราะห์ เมื่อเด็กได้รับการฝึกต่อรูปภาพบ่อยๆจะช่วยให้มีทักษะด้านการคิดคำนวณ การต่อจิ๊กซอว์นอกจากจะช่วยฝึกสมองแล้ว ยังช่วยฝึกสมาธิให้กับเด็กในวัยนี้ได้ดีอีกด้วย
  ตัวต่อพลาสติก หรือ เลโก้
 2. การให้ลูกได้เล่นของเล่นชนิดนี้ถือเป็นการสร้างเซลล์สมองทางด้านจินตนาการและคิดคำนวณ และยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กให้ลูกขณะเล่น เช่นให้ลูกได้ฝึกหยิบจับและต่อได้คล่องแคล่วถนัดมือ
  หมากฮอส หรือ หมากรุก
 3. ของเล่นที่เป็นเบี้ยหมากฮอสหรือหมากรุก เป็นส่วนประกอบของกิจกรรมการเล่มเกมส์ชนิดหนึ่ง การเล่นหมากฮอส หรือหมากรุก ถือเป็นเกมส์ที่มีกฎ กติกา กำหนดให้ผู้เล่นต้องเล่นทั้งยังเป็นการฝึกแข่งขันให้ลูกยอมรับในกฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยอีกด้วย
  เกมส์ไม้ ของเล่นไม้
 4. เกมส์ไม้หรือของเล่นไม้ เป็นเกมส์คณิตศาสร์ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการคิดคำนวณ ของเล่นที่ฝึกให้ต่อตัวเลขฝึกคิตัวเลขในแบบต่างๆ
  การเลือกของเล่นพัฒนาไอคิวให้เหมาะสมกับช่วงวัยมีหลากหลายรูปแบบ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการกระตุ้นพัฒนาการด้านการคิดคำนวณของลูกน้อย ของเล่นทั้ง 4 ชนิดตอบโจทย์ความต้องการและเหมาะสมกับการพัฒนาไอคิวของเด็กที่อยู่ในวัย 4 ขวบได้เป็นอย่างดี