สธ.ฉีดวัคซีนผู้แสวงบุญฮัจญ์ฟรี

สธ.ฉีดวัคซีน “ไข้กาฬหลังแอ่น-ไข้หวัดใหญ่” แก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญพิธีฮัจย์ 2561 ฟรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอับดุล อิลาห์ อัลชุอัยบี อุปทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทยดร.ยูซุฟ บินดุลเลาะห์ อัลฮามูดี ทูตวัฒนธรรมซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย และนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญพิธีฮัจย์ประจำปี 2561 ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยในวันนี้มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนจำนวน 2,000 คน รัฐบาลมีความห่วงใยต้องการให้ชาวไทยมุสลิมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กระทรวงสาธารณสุข ดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดี อาระเบีย ซึ่งผู้ที่จะเดินทางต้องเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพทั้งก่อนการเดินทาง และระหว่างประกอบพิธี เนื่องจากต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก จึงมีโอกาสที่จะเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวทางการดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญ โดยก่อนเดินทางจะตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี แก่ผู้ที่จะเดินทางไปพิธีฮัจย์ และในปีนี้มีการเตรียมระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพของผู้แสวงบุญ เพื่อการเฝ้าระวังและติดตาม โดยจะรายงานสถานะสุขภาพแบบ Real time และมีสมุดวัคซีนที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ พร้อมทั้งส่งหน่วยแพทย์ฮัจย์ไทย (Thai hajj medical office) ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพ จำนวน 3 ทีม รวมทั้งสิ้น 42 คน เพื่อดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยระหว่างการประกอบพิธีฮัจย์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth