เมียนมาโทษบังกลาเทศที่ทำให้การส่งกลับชาวโรฮิงญาล้มเหลว

เมียนมากล่าววันนี้โทษบังกลาเทศว่า ทำให้ความพยายามครั้งที่ 2 ในการส่งตัวชาวโรฮิงญา กลับประเทศ ไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากที่ไม่มีผู้อพยพชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศแม้แต่คนเดียวมาแสดงตัวเพื่อจะเดินทางกลับรัฐยะไข่ ในเมียนมา

ชาวมุสลิมโรฮิงญามากกว่า 740,000 อพยพจากรัฐยะไข่ข้ามพรมแดนไปยังบังกลาเทศหลังจากที่กองทัพเมียนมาเช้ากวาดล้างในรัฐดังกล่าว แม้เมียนมาและบังกลาเทศจะลงนามในข้อตกลงเมื่อปี 2017 ความพยายามครั้งแรกในการส่งตัวผู้อพยพเหล่านี้กลับไปเมียนมา ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากไม่มีชาวโรฮิงญาสมัครใจเดินทางโดยไม่มีการรับประกับเรื่องความปลอดภัยและเรื่องการได้สัญชาติเมียนมา ความพยายามครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นเมื่อวานนี้ รัฐบาลเมียนมาและบังกลาเทศสัญญาว่าจะส่งตัวชาวโรฮิงญากลับเกือบ 3,500 คน แต่ครั้งนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากไม่มีชาวโรฮิงญามาขึ้นรถโดยสารเพื่อเดินทางข้ามชายแดนกลับไปเมียนมา และในวันนี้ เมียนมาก็โยนความผิดให้กับบังกลาเทศ หนังสือพิมพ์นิวไลท์ออฟเมียนมา ของทางการเมียนมา กล่าวว่า การส่งตัวคนพลัดถิ่นกลับอย่างราบรื่นจำเป็นต้องดำเนินการไปตามข้อตกลงทวิภาคีที่ได้ลงนามกันไว้ กระทรวงต่างประเทศเมียนมา ก็โยนความรับผิดชอบให้กับบังกลาเทศ ที่ไม่เตรียมการด้านเอกสารให้เรียบร้อยให้กับผู้ที่จะเดินทางกลับ เอกสารนี้เรียกว่าแบบฟอร์มตรวจสอบบุคคล ซึ่งเป็นแบบฟอร์มเอกสารประจำตัวที่ไม่ได้ระบุเรื่องการให้สัญชาติแก่ชาวโรฮิงญา