เมืองที่ผสมผสานเมืองปราสาทเกาะและวัด

Mont St-Michel เป็นเมืองที่ผสมผสานเมืองปราสาทเกาะและวัดวาอาราม โครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่โดดเด่นของวัดเบเนดิกตินถูกสร้างเสร็จในศตวรรษที่ 16 และล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงป้องกันและหอคอยทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนเกาะหินแกรนิตขนาดใหญ่ในช่องแคบอังกฤษซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยทางหลวงสู่ ชายฝั่งของ Normandy Mont St-Michel

มักถูกจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดของฝรั่งเศสดังนั้นถนนแคบ ๆ จึงติดขัดกับผู้แสวงบุญและผู้เข้าชมอื่น ๆ บางคนชอบที่จะจ้องมองมันจากระยะไกลและนั่งสมาธิกับความงดงามของภาพเงาของมันไปยังอ่าวโดยรอบ