โครงสร้างของช่องทางการเต้นของหัวใจ

การศึกษาระดับอะตอมของสถาปัตยกรรมของโปรตีนโซเดียมแชนเนลขนาดเล็กซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่เริ่มต้นจากการเต้นของหัวใจแต่ละครั้งกำลังส่งรายละเอียดที่โดดเด่นเกี่ยวกับการทำงานของพวกเขาทำงานผิดปกติหยุดชะงักโดยการกลายพันธุ์ของโรคพื้นฐานสำหรับการพัฒนายาที่ดีขึ้นสำหรับปัญหาจังหวะการเต้นของหัวใจที่คุกคามต่อชีวิต

โครงสร้างของช่องทางการเต้นของหัวใจ ช่องโซเดียมหัวใจไม่เพียง แต่เริ่มต้นการเต้นของหัวใจการกลายพันธุ์ในนั้นยังก่อให้เกิดภาวะร้ายแรงและยาเสพติด ทำหน้าที่โดยตรงในการควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ หัวใจเป็นทั้งระบบไฟฟ้าและไฟฟ้า สำหรับการเต้นของหัวใจแต่ละครั้งคลื่นไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ผ่านหัวใจที่แข็งแรงในรูปแบบที่ควบคุมการเติมและการปั๊มในลักษณะที่ประสานกันอย่างแน่นหนา อัตราที่แรงกระตุ้นจะแพร่กระจายผ่านเนื้อเยื่อหัวใจขึ้นอยู่กับการกระทำที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลในรูขุมขนโปรตีนเล็ก ๆ ที่มีอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์หัวใจ