Category Archives: snss

บริการด้านอาหาร: อาหารสุขภาพ สำหรับ ผู้สูงอายุ รับประทานอย่างไรให้ครบ 5 หมู่

บริการด้านอาหาร: อาหารสุขภาพ สำหรับ ผู้สูงอายุ รับประทานอย่างไรให้ครบ 5 หมู่ อาหารสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู่ คือสิ่งที่คนเรารับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่าง ๆ และไม่ทำให้เกิดโทษ เช่น ข้าว แป้ง ผัก ผลไม้ นม เนื้อสัตว์ ฯลฯ Continue reading บริการด้านอาหาร: อาหารสุขภาพ สำหรับ ผู้สูงอายุ รับประทานอย่างไรให้ครบ 5 หมู่