Category Archives: travel news

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

ร่วมย้อนยุคกรุงสยามเมืองยิ้มไปกับมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของสยามประเทศ แหล่งเรียนรู้ทางด้านชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างสำนึกรักและเข้าใจในประวัติความเป็นมาของผู้คน บ้านเมือง วัฒนธรรมและท้องถิ่นของตน ตลอดจนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติกับประเทศเพื่อนบ้าน Continue reading มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้